Grafička priprema

Grafički dizajn omogućava da se vizuelnom komunikacijom prenese neka ideja ili poruka, u svrhu informisanja. Krajnji rezultat proizvoda grafičkog dizajnera je grafika u digitalnom formatu koja se dalje primenjuje u različitim tehnikama štampe. Prilikom grafičke pripreme posebno se treba obratiti pažnja da grafički dizajn mora da bude vizuelno atraktivan i razumljiv namenjenoj publici, i da se taj dizajn može primeniti na određenoj površini sa odgovarajućom tehnikom štampe. Iz tog razloga veoma je bitno da grafičko rešenje urade profesionalci. U našem timu nalaze se diplomirani grafički dizajneri koji će vam za veoma kratak rok napraviti sve što ste zamislili.