Priprema fajlova za XEIKON

FORMAT

Pre početka svake grafičke pripreme bitno je da definišete dimenziju, odnosno format papira na kome radite dizajn. Pripremu za tabačnu štampu uvek radite u razmeri 1:1.


PREPUST ili BLEED

Nakon što ste podesili dimenziju formata, odmah podesite i prepust za štampu od minimum 3mm sa sve četiri strane. Npr ukoliko ste podesili A4 format 210x297mm, dimenzija formata sa prepustom bi iznosila 216x303mm. Prepust ne treba da bude beli ram već prepuštena pozadina grafičke pripreme. Cajtne ne morate da postavljate, već je dovoljno da date informaciju koliki ste prepust podesili.


BOJE

Kako bi vaša prikaz na ekranu bio ekvivalentan bojama u štampi potrebno je da podesite CMYK color mode(Cyan; Magenta; Yelow; blacK) jer se i štampa radi iz istih color profila.  RGB (Red; Grenn; Blue) je namenjen za ekranski prikaz i nije pogodan za štampu.Količina boje na tabaku ne bi trebalo da prelazi 300%, preporučena pokrivenost bojom je maksimalno do 250% kako u štampi ne bi došlo do neželjenih efekata. Kod svetlih nijansi  zasićenost boje ne bi trebalo da ide ispod 10% kako se ne bi gubilo na kvalitetu štampe.


CRNI TEKST

Ukoliko radite kolor štampu koja ima prateći tekst u crnoj boji, bitno je da je tekst pripremljen samo iz crne boje (C=0; M=0; Y=0; K=100). Ukoliko tekst nije pripremljen na ovaj način može doći do odstupanja u štampi (ne pasovanje boja) i da nakon štampe tekst bude mutan ili nečitak.


CRNE POVRŠINE

Kod velikih površina crne boje, ukoliko je u pitanju štampa u koloru u crnu boju moraju se dodati i ostale boje kako bi dobili zasićenu crnu boju. Pravilan odnos boja za zasićenu crnu bi trebao da bude  C=50; M=50; Y=50; K=100 i na ovaj način velike crne površine će biti zasićene i pune u štampi, ukoliko bi se koristila samo crna boja C=0; M=0; Y=0; K=100 u tom slučaju crna površina ne bi bila zasićena i u štampi bi dobili neku tamno sivu nijansu.


FOTOGRAFIJE

Pre ubacivanja fotografija u fajl koji se priprema za štampu fotografije je potrebno obraditi u nekom od grafičkih programa i konvertovati ih u CMYK mode i kao takve ih importoavati u dokument  koji se priprema za štampu. Rezolucija fotografija ne bi trebalo da bude ispod 300dpi.


FONTOVI

Nakon završene pripreme najbolje je da sav teskt kovenrtujete u krive ili da fontove koje ste koristili implementirate u dokument (opcija embed) kako ne bi došli u situaciju da se neki od fontova ne vide kod nas na računaru. Izbegavajte opciju da snimate fontove uz dokument jer mi nismo u mogućnosti da radimo instalacije fontova na našim radnim stanicama.


KREIRANJE PDF-a ZA ŠTAMPU

Nakon završene pripreme vreme je da napravite PDF i da nam ga prosledite na štampu. Kako bi izbegli svaku moguću grešku potrebno je da ispoštujete još par koraka prilikom kreiranja PDF fajla. PDF fajlovi su industrijski standard i moguće ih je napraviti iz bilo kog programa. Prilikom izbora setovanja za PDF savetujemo vam da koristite sledeće opcije:

Adobe PDF preset: High Quality Print, ova opcija  zadržava visoku rezoluciju fajla i daje vam mogućnost da sami podesite ostatak potrebnih koraka

Compatibility: Acrobat 4 (PDF 1.3), sa ovom verzijom vaš fajl će biti Flatto-van, odnosno sve transparancije koje ste koristili će biti rasterizovane i neće praviti probleme u štampi.

Compression: Color Images ZIP; Grayscale Images ZIP, ova opcija neće proizvesti nikakve gubitke na fotografijama koje ste koristili a znatno će smanjiti veličinu fajla

Output: No Coversion i bez color Profila ukoliko vam je fajl bio pripremljen u CMYK kolor modu

Ovako napravljen PDF je idealno podešen spreman za štampu

Ukoliko niste u mogućnosti da nam pošaljete fajlove u PDF formatu, možete nam ih dostaviti i u TIFF; PSD; Ai; JPG -u.


PAKOVANJE I SLAGANJE NA TABAK

Nikada nemojte sami pakovati stranice na tabak za štampu, već nam samo pošaljite fajl sa prepustom za štampu, a mi ćemo uraditi slaganje i pakovanje stranica na tabak.