Priprema fajla za štampu na tekstilu sa preslikačima

PODELA

Štampa sa preslikačima na tekstilu se deli na ŠTAMPU NA BELIM MAJICAMA i MAJICAM U BOJI. U ovom uputstvu objasnićemo kako da pripremite fajl i za jednu i za drugu tehniku štampe


ŠTAMPA NA BELIM MAJICAMA

Kod štampe na belim majicama priprema se radi identično kao za klasičnu kolor štampu. Pogledajte uputstvo OSNOVNA UPUTSTVA ZA PRIPREMU FAJLA ZA TABAČNU ŠTAMPU.

Bitno je samo da pre nego što napravite PDF fajl, od vašeg fajla napravite mirorr, odnosno lik u ogledalu. I Vaš fajl je spreman za štampu.


ŠTAMPA NA MAJICAMA U BOJI

Kod štampe na majicama u boji postoje dve opcije, štampa sa belom pozadinom ili štampa bez bele pozadine.


ŠTAMPA NA MAJICAM U BOJI SA BELOM POZADINOM

Kod prirpeme fajla sa belom pozadinom sledite uputstvo OSNOVNA UPUTSTVA ZA PRIPREMU FAJLA ZA TABAČNU ŠTAMPU, i vaš fajl je spreman za štampu.


ŠTAMPA NA MAJICAMA U BOJI BEZ BELE POZADINE

Priprema fajla za štampu na majicama u boji se takođe radi po uputstvu OSNOVNA UPUTSTVA ZA PRIPREMU FAJLA ZA TABAČNU ŠTAMPU, stim da pre nego što kreirate PDF morate napraviti konturu za ricovanje preslikača.  Jako je bitno da oko konture postoji prepust od minimum 2mm. Detaljnije uputstvo možete pogledati na stranici UPUTSTVO PRIPREME FAJLA ZA KATER, u delu PRIPREMA FAJLA ZA PRINT AND CUT.