Uputstvo za prirpemu fajla za 3D stikere

PRIPREMA FAJLA

Pripremu fajla za štampu možete pogledati na stranici  UPUTSTVO PRIPREME FAJLA ZA VELIKE FORMATE. Bitno je samo da pre nego što napravite PDF fajl, napravite konturu za opsecanje na kateru.


PRAVLJENJE KONTURE ZA OPSECANJE

Kod pravljenja konture za opsecanje bitno je da postoji prepust od minimum 2mm. Detaljnije uputstvo možete pogledati na stranici UPUTSTVO PRIPREME FAJLA ZA KATER, u delu PRIPREMA FAJLA ZA PRINT AND CUT.  Na konturi ne smeju postajati OŠTRI UGLOVI, već sve ivice moraju biti zaobljene kao što je prikazano na sledećoj slici.


OBLIK KONTURE ZA OPSECANJE

Konture ne smeju imati OŠTRE UGLOVE, već sve ivice moraju biti zaobljene kao što je prikazano na slici.