BOOKLET / BROŠURA

do 310x230mm

Kategorija:

OPIS PROIZVODA

Dimenzije: do 310 x 230mm zatvoren format

Obim: Maksimalan broj strana za booklet brošuru je do 80 strama 80g papira. Ukoliko se koristi deblji papir maksimalan broj strana se smamnjuje.Ukupan broj strana mora biti deljiv sa 4.

Ponuda papira: u ponudi se nalaze svi standardni papiri, a pored njih izdvajamo 100% reciklirani papir u 3 gramature

Šampa: Štampa se radi u punom koloru (CMYK), sa dodatnim SPOT bojama (GOLD, SILVER, CLEAR) ukoliko želite da istaknete neke posebne detalje. Priprema za SPOT boju se mora uraditi kao poseban lejer. Štampa se može raditi i u crno beloj tehnici.

Plastifiakacija: Za plastifikaciju vam možemo ponuditi: Sjajnu, Mat i Velvet (Soft Touch) laminaciju. Prema vašem zahtevu može se raditi plastifiakcija korica i unutrašnjih strana

Folitisak: Ukoliko želite da brošuri date poseban luksuzni izgled predlažemo folitisak sa zlatnom ili srebrnom bojom. Za folitisak potrebno je da pošaljete posebno fajl sa klišeom u razmeri 1:1 u vektorskom obliku

Blindruk / Suvi žig: Ukoliko želite da brošuri date premium izgled predlažemo blindruk. Za blindruk  potrebno je da pošaljete posebno fajl sa klišeom u razmeri 1:1 u vektorskom obliku

Rikna: za brošure sa preko 30 strana možete dodati opciju za kockanje rikne