POPUSTI ZA TABAČNU ŠTAMPU I VELIKE FORMATE

5%

Za iznos preko 10.000,00 RSD

10%

Za iznos preko 25.000,00 RSD

15%

Za iznos preko 50.000,00 RSD

20%

Za iznos preko 100.000,00 RSD

25%

Za iznos preko 200.000,00 RSD

30%

Za iznos preko 300.000,00 RSD

POPUSTI ZA UV ŠTAMPU I ŠTAMPU NA TEKSTILU

5%

Za iznos preko 10.000,00 RSD

10%

Za iznos preko 25.000,00 RSD